Concurs angajare - Inspector, clasa I, debutant

21 Noiembrie 2017

ANUNT CONCURS
 
 
Primăria oraşului Dolhasca, cu sediul în localitatea Dolhasca, str. Esplanadei nr. 5, Județul Suceava în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarului post vacant, perioadă nedeterminată pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
​Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Denumirea postului:
 Inpector clasa I, grad debutant debutant – Compartiment Buget Prognoze
Condiţii specifice de participare la concurs:
​- - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
​ Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
• Proba scrisă:- data de 07 decembrie 2017, ora 10, la sediul primăriei oraşului Dolhasca.
• Interviu: conform art. 56 din H.G nr. 611/2008 actualizată.
​Dosarele de inscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,respetiv 07 noiembrie 2017-27 noiembrie 2017
Date contact : se pot obtine la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, Compartiment Resurse Umane - Mihalache Valentina-: telefon 0230/573272. 0754 060188