Rezultate Concurs ocupare posturi

22 Martie 2018

Rezultatul probei scrise

pentru funcţia  publică vacanta de inspector debutant – Compartiment Buget-Prognoze  din aparatul de specialitate al primarului orasului Dolhasca

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scri

Numele şi prenumele candidatului: 

LEONTE ANDREI

Punctajul probei scrise: 83

Rezultatul probei scrise: ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27.03.2018, ora 11., la sediul Primăriei orașului Dolhasca
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 22.03.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei oras Dolhasca

 

 

SECRETAR COMISIE