Rezultate Concurs ocupare posturi

22 Martie 2018

Rezultatul probei scrise

pentru funcţia  publică vacanta de inspector principal – Compartiment Constatare și Impunere Financiară  din aparatul de specialitate al primarului orasului Dolhasca

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Numele şi prenumele candidatului: COSTIUC RALUCA

Punctajul probei scrise: 85,33

Rezultatul probei scrise: ADMIS

  

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27.03.2018, ora 11, la sediul Primăriei orașului Dolhasca
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 22.03.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei oras Dolhasca

 

SECRETAR COMISIE