Rezultate Concurs ocupare posturi

22 Martie 2018

Rezultatul probei scrise

pentru funcţia  publică vacanta de inspector debutant – Compartiment Unic de Avizare și Protecția Mediului  din aparatul de specialitate al primarului orasului Dolhasca

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1

GEMĂNAR ADRIAN

84

ADMIS

2

CIOBANU PETRU

65.66

ADMIS

3

BOICO MIHAI

18

RESPINS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27.03.2018, ora 10.30, la sediul Primăriei orașului Dolhasca
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 22.03.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei oras Dolhasca

  

SECRETAR COMISIE