REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POSTURI

28 Martie 2018

CENTRALIZATOR

nominal al rezultatelor concursului /examenelor de recrutare organizat in data de 22.03.2018 (proba scrisa) si 27.03.2018 (proba interviu) pentru functia publica vacanta de executie, de inspector debutant — Compartiment Buget-Prognoze din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dolhasca

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor: LEONTE ANDREI

Functia pentru care candideaza: Inspector debutant

Punctaj proba scrisa: 83,00

Punctaj interviu: 83,33

Punctaj Final: 166,33

Rezultatul final: ADMIS