REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POSTURI

28 Martie 2018

CENTRALIZATOR 

nominal al rezultatelor concursului /examenelor de recrutare organizat

în data de 22.03.2018 (proba scrisă) şi 27.03.2018 (proba interviu)

 pentru funcţia publica vacanta de execuţie, de inspector debutant –

Compartiment  Unic de avizare şi protecţia mediului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dolhasca

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Funcţia pentru candidează

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Punctaj Final

Rezultatul final

1

GEMĂNAR ADRIAN

Inspector debutant

84

79

163

ADMIS

2

CIOBANU PETRU

Inspector debutant

65,66

85,33

150,99

RESPINS

3

BOICO MIHAI

Inspector debutant

18

-

-

RESPINS

 

SECRETAR COMISIE