REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POSTURI

28 Martie 2018

CENTRALIZATOR 

nominal al rezultatelor concursului /examenelor de recrutare organizat

în data de 22.03.2018 (proba scrisă) şi 27.03.2018 (proba interviu)

 pentru funcţia publica vacanta de execuţie, de inspector principal –

Compartiment Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dolhasca

 

Nr. crt. 1

Numele şi prenumele candidaţilor: DOROFTEI OVIDIU

Funcţia pentru candidează: Inspector principal

Punctaj proba scrisa: 94,33

Punctaj interviu: 96,00

Punctaj Final: 190,33

Rezultatul final: ADMIS

 

SECRETAR COMISIE