Hotărâri ale Consiliului

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

Revenire la selectia anterioara
1 HOTARAREA NR 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2014
10 HOTARAREA NR 9 privind reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in orasul Dolhasca, judetul Suceava
11 PROCES VERBAL
12HOTARAREA NR 10 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai Proiectului Extindere si Reabilitare scoala cu clasele I VIII Probota
13 HOTARAREA NR 11 privind aprobarea cofinantarii Proiectului Extindere si reabilitare scoala cu clasele I VIII Probota
14HOTARAREA NR 12 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai Proiectului Modernizare drum comunal DC 7A si drumuri vecinale sat Valea Poienii, oras Dolhasca
15 HOTARAREA NR 13 privind aprobarea cofinantarii Proiectului Modernizare drum comunal DC 7A si drumuri vicinale sat Valea Poienii, oras Dolhasca
16 HOTARAREA NR 14 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social
17 HOTARAREA NR 15 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta
18 HOTARAREA NR 16 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de buna gospodarire pe teritoriul orasului Dolhasca
19 HOTARAREA NR 17 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor autovehicule din dotarea primariei Dolhasca
2 HOTARAREA NR 2 privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local al orasului Dolhasca in consiliile de administratie ale scolilor cu personalitate juridica
20 PROCES VERBAL
21 HOTARAREA NR 18 privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al orasului Dolhasca pentru trimestrul I 2015
22 HOTARAREA NR 19 privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile pentru derularea proiectului o sansa pentru viitor pentru tinerii aflati in situatii de risc intr un Centru Social Multifunctional
23 HOTARAREA NR 20 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 40 mp din domeniul privat al orasului Dolhasca catre E ON Distributie SA pe perioada efectuarii unor lucrari la statia de transformare CFR
24 HOTARAREA NR 21 privind aprobarea modificarii bugetului si completarea documentatiei aferente proiectului Crearea si dotarea centrului national de informare si promovare turistica in orasul Dolhasca in vederea contractarii lucrarii
25 HOTARAREA NR 22 privind aprobarea redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii
26 HOTARAREA NR 23 privind aprobarea demolarii unui garaj si a unui grajd, din domeniul prival al orasului Dolhasca
27 PROCESUL VERBAL
28 HOTARAREA NR 24 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatelor de producator si a carnetului de comercializare a produselor agricole
29 HOTARAREA NR 25 privind rectificarea bugetului local al orasului Dolhasca, pe anul 2015 trimestul II
3 PROCES VERBAL
30 HOTARAREA NR 26 privind aprobarea Contului de executie a bugetului local al orasului Dolhasca pentru anul 2014
31 HOTARAREA NR 27 privind modificarea delimitarii zonelor de impozitare din orasul Dolhasca, pentru anul fiscal 2016
32 HOTARAREA NR 28 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru construirea unui garaj in vederea infiintarii unui centru SMURD in orasul Dolhasca
33 HOTARAREA NR 29 privind aprobarea tarifului de inchiriere a salii de sport ce apartine orasului Dolhasca, jud Suceava
34 HOTARAREA NR 30 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Dolhasca
35 PROCES VERBAL
36 HOTARAREA NR 31 prin care se ia act de demisia consilierului local Titianu Tudorel si vacantarea mandatului de consilier local
37 HOTARAREA NR 32 privind validarea unui mandat de consilier local
38 HOTARAREA NR 33 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea Amenajare trotuare in orasul Dolhasca
39 PROCES VERBAL
4 HOTARAREA NR3 privind aprobarea bugetului orasului Dolhasca pentru anul 2015
40 HOTARAREA NR 34 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul orasului Dolhasca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava
41 HOTARAREA NR 35 privind aprobarea inregistrarii orasului Dolhasca in sistemul electronic de plata anline a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar SNEP in vederea facilitari platii electonice a debitelor
42 HOTARAREA NR 36 privind rectificarea bugetului local al orasului Dolhasca pe anul 2015, trimestrul III
43PROCES VERBAL
44 HOTARAREA NR 37 privind rectificarea bugetului local al orasului Dolhasca, pe anul 2015 trimestrul III
45 HOTARAREA NR 38 privind aprobarea demolarii unei constructii din domeniul prival al orasului Dolhasca
46 HOTARAREA NR 39 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 din cadrul aparatului de specialitate a l Primarului orasului Dolhasca
47 HOTARAREA NR 40 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Dolhasca in Consiliile de administratie ale scolilor cu personalitate juridica
48 PROCES VERBAL
49 HOTARAREA NR 41 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru salariatii aparatului de specialitate al primarului orasului Dolhasca
5 HOTARAREA NR4 privind primirea de noi membrii in Asociatia Judeteana pentru apa si canalizare, retragerea unor membrii din AJAC Suceava
50 HOTARAREA NR 42 privind rectificarea bugetului local al orasului Dolhasca pe anul 2015, trimestrul IV
51 HOTARAREA NR 43 privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale fiscale
52 PROCESUL VERBAL
53 HOTARAREA NR 44 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
54 PROCESUL VERBAL
55 HOTARAREA NR 45 privind rectificarea bugetului local al orasului Dolhasca pe anul 2015, trimestrul IV
56 HOTARAREA NR 46 privind primirea de noi membrii in AJAC Suceava, retragerea unor membrii si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Dolhasca
57 HOTARAREA NR 47 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina Suceava a unui imobil proprietate privata a orasului Dolhasca pe o perioada de 15 ani in vederea functionarii unei subunitati de pompieri militari
58 PROCESUL VERBAL
6 HOTARAREA NR 5 privind infiintarea unei unitati de asistenta medico sociala in orasul Dolhasca
7 HOTARAREA NR 6 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei Dulap Pavel
8 HOTARAREA NR 7 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta
9 HOTARAREA NR 8 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Vasilica Petru
PROCESUL VERBAL din 31 martie 2015

S5 Box

Login