Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

ADDENDUM POCU

Orașul Dolhasca din jud. Suceava, cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, anunţă PRELUNGIREA ORGANIZĂRII UNEI PROCEDURE DE SELECŢIE PARTENERI pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public/privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare , Prioritatea de investiții ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii , Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Termenul de depunere a documentaţiei este de 12.08.2016 ORA 16.00 la sediul Primăriei Orașului Dolhasca cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, Dolhasca, Suceava

S5 Box

Login