Audiente

1.  PRIMARIA ORASULUI DOLHASCA

Primar - DUMITRU DECEBAL ISACHI

        Luni  09.30 - 14.00

Viceprimar - ADRIAN POPA

        Marti 09.30 - 14.00

Secretar -DORIN ROTARU

        Miercuri 09.30 - 14.00

Insp.Camera Agricola - ELENA SOBARU

       Vineri  09.30 - 14.00

 

Petitiile dumneavoastra pot fi transmise in scris la:

  - Sediul primarie: Str. Aleea Esplanadei, nr.5, Orasul Dolhasca, jud. Suceava

- Adresa de e-mail a primariei: primariadolhasca@yahoo.com

- Fax 0230 546 101

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

 

 

2. INSTITUTIA PREFECTULUI

Prefect - Mirela - Elena ADOMNICĂI  

     în ziua de marţi a săptămânilor 1 şi 3 din lună, în intervalul orar: 12:00 -  14:00

Subprefect -  Silvia Boliacu

     în ziua de joi a săptămânilor 2 şi 4 din luna, în intervalul orar: 12:00 -  14:00

Înscrierea în audienţă se va face pe bază de cerere scrisă, depusă la Instituţia prefectului - Judeţul Suceava - Compartimentul Informare Relaţii Publice şi Secretariat sau trimisă la adresa de email audiente@prefecturasuceava.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.

Formular înscriere audienţă

 

 

3. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

PreședinteGheorghe FLUTUR

       Miercuri - orele 10,00-12,00

Vicepreședinte - Viorel SEREDENCIUC

      Luni - orele 10,00-12,00

VicepreședinteMarin - Gheorghe NIȚĂ

      Marți - orele 10,00-12,00

Secretar al județuluiPetru TANASĂ

      Joi - orele 10,00-12,00