Legislatie

FOND FUNCIAR

Legea 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor.pdf

LEGEA 18 din 19 februarie 1991- Legea Fondului Funciar republicata in 1998.pdf

Legea 148 din 26.07.2000 - Publicitatea inselatoare.pdf

 

ADMINISTRATIE PUBLICA:

LEGEA 193 06-11-2000 PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE INCHEIATE INTRE PROFESIONISTI SI CONSUMATORI.pdf

LEGEA 215 23-04-2001 A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE.pdf

Legea 247 din 2005 - Reforma in domeniile proprietatii si justitiei.pdf

LEGEA 188 08-12-1999 PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI.pdf

LEGEA (R) 7 18-02-2004 privind CODUL DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI.pdf

 

 

ACHIZITII PUBLICE:

LEGEA-98-din-19-mai-2016-privind-achizitiile-publice-incluzand-si-normele-de-aplicare.pdf

LEGEA-99-din-19-mai-2016-privind-achizitiile-sectoriale-incluzand-si-normele-de-aplicare.pdf

LEGEA-100-din-19-mai-2016-privind-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii-incluzand-si-normele-de-aplicare.pdf

LEGEA-101-din-19-mai-2016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica.pdf

 

 

INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

Legea 544 din 2001 privind liberul la accesul la informatii publice.pdf

HG123-2002.pdf

LEGEA 52 21-01-2003 REPUBLICATA PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA.pdf

LEGEA 161 19-04-2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice a functiilor publice si in mediul de afaceri.prevenirea si sanctionarea coruptiei.pdf

 

 Domeniul public șI privat

 

LEGEA-104-15-06-2011.pdf

LEGEA-24-15-01-2007.pdf

HOTARAREA-321-14-04-2005.pdf

HOTARARE-930-11-08-2005.pdf

HOTARARE-427-28-04-2010.pdf

LEGEA-101-25-04-2006.pdf

ORDIN-119-04-02-2014.pdf

ORDONANTA-DE-URGENTA-38-28-06-2016.pdf

HOTARAREA-1132-18-09-2008.pdf

HOTARAREA-856-16-08-2002-1.pdf

HOTARAREA-349-21-04-2005.pdf

HOTARARE-235-07-03-2007.pdf

HOTARARE-1061-10-09-2008-1.pdf

LEGEA-211-15-11-2011.pdf

LEGEA-265-29-06-2006.pdf

LEGEA-51-08-03-2006-1.pdf

ORDONANTA-A-21-30-01-2002.pdf

 

Stare Civila

CONSTITUTIE din 21 noiembrie 1991 republicata.pdf

LEGEA 213 - 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.119-1996 cu privire la actele de stare civila.pdf

 

SVSU

LEGEA 481-2004 republicata privind Protectia Civila.pdf

ORDIN 1160 - 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si-sau alunecari de teren.pdf

ORDIN 1995 - 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si-sau alunecari de teren.pdf

 

URBANISM

LEGEA 50 din 1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.pdf

LEGEA 350 din 2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul.pdf

LEGEA nr. 10 (R) din 1995 privind calitatea in constructii.pdf

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor.pdf