Proiecte investitionale

Proiecte cu finanţare Europeană - depuse:
1. Construirea unui bazin de înot în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Compania Naţională de Investiţii
2. Drumul spre cooperare Modernizare drum comunal DC7A şi drumuri vicinale, în localitatea Valea Poienii, oraş Dolhasca, judeţul Suceava - Operational Programme România Ukraine Republik of Moldova
3. Dotarea Primăriei Dolhasca cu calculatoare şi programe pentru asigurarea transparenţei actului administrativ şi accesul publicului la informaţii de primă necesitate - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - 690.414 lei
4. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă- Operational Programma România Ukraine Republik of Modova
5. Parc - Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 1.151,987 mii lei
6. Mnţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de managemet al calităţii serviciului public prin introducerea mecanismelor electronice de gestiune - Ministerul Administraţiei şi Finanţelor Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Axa prioritară 2 Îmbunătăţiirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentalizare - 119.000 euro
7. Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 12.263.880 lei
8. Completarea sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Şcolar "Oltea Doamna" din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 197.644 euro
9. Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în satul Budeni, Oraşul Dolhasca Compania Naţională de Investiţii - 3000.000 lei
10. Reabilitare sistem de canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 6.958.891 lei
11. Modernizarea terenului de joacă a copiilor din Dolhasca - Mol România - Programul "Spaţii Verzi" Componenta Spaţii Verzi Urbane - 9.000 lei
12. Crearea şi dotarea centrului de informare şi promovare turistică în Oraşul Dolhasca - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 629.500 lei


Aprobate pentru finanţare - pe lista de rezervă:
1. Reabilitarea şi Modernizarea Infrastructurii Rutiere incusiv Reţeaua de Canalizare şi Alimentare cu Apă din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 - Axa 2 "Îmbunătăţirea Infrastructurii de Transport Regional şi Local" - 44.184.538 lei
2. Modernizarea şcolilor din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 - Axa 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" - 14.340.697 lei


Proiecte din fonduri guvernamentale - depuse:
1. Construirea unui Cămin Cultural în Oraşul Dolhasca, sat Probota- Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii - 1.020.000 lei
2. Extindere şi reabilitare şcoală cu clasele I-VIII Probota - Ministerul Educaţiei şi Învăţământului - 1.511.300 lei
3. Şcoala cu clasele I-VIII Probota, Oraş Dolhasca - Inspectoratul şcolar - 64.434 lei

 

- aprobate pentru finanţare
- în implementare:
1. Reabilitarea, Modernizarea Infrastructurii şi dotarea Casei de Cultură "Alexandru Arşinel" - Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii -1.814.669,320 lei - 18 luni
2. Modernizare bază sportivă multifuncţională - model tip I - Compania Naţională de Investiţii - 727.757 - 36 luni
3. Totul pentru o viaţă mai bună în comunitatea de romi Gulia din Dolhasca, judeţul Suceava - FRDS - Programul de investiţii prioritare pentru comunităţile de romi - 181.915 euro
4. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava - parteneriat Consiliul Judeţean Suceava - 62 milioane euro

 

Promovarea produselor alimentare ecologice

 

Târguri de promovare a produselor ecologice în parteneriat cu Asociaţia Produs în Bucovina

 

Participarea la târguri, expoziţii, misiuni economice în ţară şi străinătate.