Asistență socială

DOCUMENTE

Anchetă socială
Cerere-declarație
Cerere alocaţie de stat
Cerere indemnizație
Cerere stimulent
Tichete de grădiniță
Procedura 30-10-2013 pentru 448
Ordin 1305 din 17-11-2016
Ordin 468 13-10-2009 pentru 448
Ordin 219 din 2006
Normă-2016 de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate
Normă-14-03-2007 de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
Metodologie 19-01-2011 de intervenție multidisciplinară și interinstituțională
Metodologie 19-01-2011 privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară

Solicitare suplimentară de informații