Audiențe

1. PRIMĂRIA ORAȘULUI DOLHASCA

Primar – Dumitru Decebal ISACHI
Luni 09.30 – 14.00
Viceprimar – Adrian POPA
Marti 09.30 – 14.00
Secretar general al orașului – Maricica PAVĂL
Miercuri 09.30 – 14.00
Insp.Camera Agricola – Elena SOBARU
Vineri 09.30 – 14.00

Petitiile dumneavoastra pot fi transmise in scris la:

– Sediul primăriei: Str. Aleea Esplanadei, nr.5, Orasul Dolhasca, jud. Suceava
– Adresa de e-mail a primăriei: primariadolhasca@yahoo.com
– Fax 0230 546 101
Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

2. INSTITUTIA PREFECTULUI

Prefect – Iulian CIMPOEȘU
în ziua de marţi a săptămânilor 1 şi 3 din lună, în intervalul orar: 12:00 – 14:00
Subprefect – Daniel Prorociuc                                                                                          – Alexandru-Marian SALUP-RUSU
în ziua de joi a săptămânilor 2 şi 4 din luna, în intervalul orar: 12:00 – 14:00
Înscrierea în audienţă se va face pe bază de cerere scrisă, depusă la Instituţia prefectului – Judeţul Suceava – Compartimentul Informare Relaţii Publice şi Secretariat sau trimisă la adresa de email audiente@prefecturasuceava.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
Formular înscriere audienţă

3. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

Președinte – Gheorghe FLUTUR
Miercuri – orele 10.00-12.00
Vicepreședinte – Silviu-Cristinel CREȚU
Luni – orele 10.00-12.00
Vicepreședinte – Niculai BARBĂ
Marți – orele 10.00-12.00
Secretar general al județului – Petru TANASĂ
Joi – orele 10.00-12.00