Domeniul public și privat

Legea 104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător
Legea 24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Hotărârea 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică
Hotărârea 427 din 28.04.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor
Legea 101 din 25.04.2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
Ordin 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 28.06.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Hotărârea 1132 din 18.09.2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
Hotărârea 856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
Hotărârea 349 din 21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor
Hotărârea 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
Hotărârea 1061 din 10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
Legea 265 din 29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Legea 51 din 08.03.2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
Ordonanţa 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale