Informații de interes public

Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice a funcţiilor publice
Legea 52 din 21 ianuarie 2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică

Memorandumul cu tema: Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public