Taxe și impozite

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE PENTRU ANUL 2020 STABILITE ÎN SUME FIXE- ANEXA NR. 1 

CERERI

Cerere certificat fiscal PF
Cerere certificat fiscal PJ
Cerere eliberare autorizație foraje și excavări
Cerere scutire impozit

DECLARAȚII

Decizie de impunere
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloaccelor de transport
Declarație pentru taxă, reclamă și publicitate
Declarație teren PF
Declarație teren PJ
Declarație automobile PF+PJ
Declarație clădiri PF
Declarație clădiri PJ