Achiziții publice

Legea 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice incluzând și normele de aplicare

Legea 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale incluzând şi normele de aplicare

Legea 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii incluzând şi normele de aplicare

Legea 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice