Primar


PRIORITĂȚI PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ

Bazându-ne pe principiul legalității și echității sociale, principiul transparenței administrative, principiul administrării eficente și principiul servirii exclusive a intereselor cetățenilor, Primăria își va îndeplini misiunea de servire a intereselor publice și nu a intereselor de grup, pentru acestea propunem pentru următorii 4 ani următoarele obiective prioritare:
Învățământ
• Investiții în reabilitarea termică a școlilor și modernizarea acestora;
• Finalizarea investiției la grădinița Gulia;
• Achiziționarea unui mijloc de transport cu număr mai mare de locuri pentru elevi;
• Modernizarea terenurilor de sport ale școlilor din Dolhasca, Probota, Gulia și Budeni;
• Alocarea de burse de merit pentru elevii școlilor din orașul Dolhasca;
Sănătate
• Înființarea unui centru medical de permanență;
• Asigurarea utilităților necesare pentru buna funcționare a unității socio-medicale ”Sfântul Gheorghe” Dolhasca, ce urmează a fi deschisă în curând de către Arhepiscopia Sucevei și Rădăuților în locația fostului spital;

Cultură, recreere, religie și sport
• Susținerea înființării și menținerii unor activități culturale în cadrul Casei de Cultură “Alexandru Arșinel” (teatru, ansamblul de dansuri și folclor, clubul pensionarilor);
• Susținerea financiară a tuturor cultelor din orașul Dolhasca;
• Achiziționarea unui teren în vederea înfiinării unui parc orășenesc;
• Construirea Căminului Cultural în satul Probota;
• Susținerea financiară a activităților sportive;
Infrastructură
• Reabilitarea stațiilor de tratare a apei Poiana și Budeni și găsirea unor noi surse de apă pentru alimentarea acestora;
• Construirea unei stații de epurare și a instalației de canalizare pentru orașul Dolhasca;
• Continuarea modernizării drumurilor prin asfaltare sau betonare în orașul Dolhasca și satele aparținătoare;
• Pietruirea drumurilor de exploatare agricolă;
• Construirea rețelelor de apă în satul Gulia și satul Probota;
• Extinderea rețelelor de electrificare în zonele unde acestea lipsesc (Gulia, Siliștea);
• Modernizarea și extinderea iluminatului public stradal;

În vederea creării de noi locuri de muncă vom susține și încuraja inițiativa privată indiferent de domeniul de activitate.
Pentru realizarea acestor obiective vă propunem o echipă cu oameni bine pregătiți, care au confirmat până în prezent că au capacitate și putere de muncă, acestea fiind demonstrate prin realizările de până acum, fie în plan personal fie în plan profesional al fiecăruia.

CU RESPECT ȘI ÎNCREDERE ÎN SCHIMBARE ȘI PROGRES

ATRIBUȚIILE PRIMARULUI