Buget 2018

Lista obiective de investiții 2018
Proiect buget local 2018
Lista de investiții
Buget inițial
Registrul datoriei publice locale
Valori impozabile
Proiect hotărâre impozite și taxe locale

Comunicări Trezorerie

Darea de seamă TRIM 1 an 2018

Darea de seamă TRIM 4 an 2018

Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont de execuție cheltuieli autofinanțate
Cont de execuție cheltuieli buget local
Cont de execuție venituri autofinanțate
Cont de execuție venituri buget local
Cont de rezultat patrimonial
Flux de trezorerie cod 03
Flux de trezorerie cod 04