Fond funciar

Componeța Comisiei orășenești pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Orașul Dolhasca