Formulare (cereri)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului

Declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului, prin mandatar

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei