Proiecte investiționale

Proiecte cu finanţare Europeană – depuse:

1. Construirea unui bazin de înot în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Compania Naţională de Investiţii
2. Drumul spre cooperare Modernizare drum comunal DC7A şi drumuri vicinale, în localitatea Valea Poienii, oraş Dolhasca, judeţul Suceava – Operational Programme România Ukraine Republik of Moldova
3. Dotarea Primăriei Dolhasca cu calculatoare şi programe pentru asigurarea transparenţei actului administrativ şi accesul publicului la informaţii de primă necesitate – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – 690.414 lei
4. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă- Operational Programma România Ukraine Republik of Modova
5. Parc – Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Mediului – 1.151,987 mii lei
6. Mnţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de managemet al calităţii serviciului public prin introducerea mecanismelor electronice de gestiune – Ministerul Administraţiei şi Finanţelor Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Axa prioritară 2 Îmbunătăţiirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentalizare – 119.000 euro
7. Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Mediului – 12.263.880 lei
8. Completarea sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Şcolar „Oltea Doamna” din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Mediului – 197.644 euro
9. Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în satul Budeni, Oraşul Dolhasca Compania Naţională de Investiţii – 3000.000 lei
10. Reabilitare sistem de canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – 6.958.891 lei
11. Modernizarea terenului de joacă a copiilor din Dolhasca – Mol România – Programul „Spaţii Verzi” Componenta Spaţii Verzi Urbane – 9.000 lei
12. Crearea şi dotarea centrului de informare şi promovare turistică în Oraşul Dolhasca – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – 629.500 lei

Aprobate pentru finanţare – pe lista de rezervă:

1. Reabilitarea şi Modernizarea Infrastructurii Rutiere incusiv Reţeaua de Canalizare şi Alimentare cu Apă din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 – Axa 2 „Îmbunătăţirea Infrastructurii de Transport Regional şi Local” – 44.184.538 lei
2. Modernizarea şcolilor din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 – Axa 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – 14.340.697 lei

Proiecte din fonduri guvernamentale – depuse:

1. Construirea unui Cămin Cultural în Oraşul Dolhasca, sat Probota- Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii – 1.020.000 lei
2. Extindere şi reabilitare şcoală cu clasele I-VIII Probota – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – 1.511.300 lei
3. Şcoala cu clasele I-VIII Probota, Oraş Dolhasca – Inspectoratul şcolar – 64.434 lei

– aprobate pentru finanţare
– în implementare:

1. Reabilitarea, Modernizarea Infrastructurii şi dotarea Casei de Cultură „Alexandru Arşinel” – Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii -1.814.669,320 lei – 18 luni
2. Modernizare bază sportivă multifuncţională – model tip I – Compania Naţională de Investiţii – 727.757 – 36 luni
3. Totul pentru o viaţă mai bună în comunitatea de romi Gulia din Dolhasca, judeţul Suceava – FRDS – Programul de investiţii prioritare pentru comunităţile de romi – 181.915 euro
4. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava – parteneriat Consiliul Judeţean Suceava – 62 milioane euro

Promovarea produselor alimentare ecologice

Târguri de promovare a produselor ecologice în parteneriat cu Asociaţia Produs în Bucovina

Participarea la târguri, expoziţii, misiuni economice în ţară şi străinătate.