Proiecte investiționale

OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINALIZATE ȘI ÎN DERULARE

”Extindere şi reabilitare clădire – Şcoala cu clasele I-VIII Probota, orașul Dolhasca, județul Suceava”, obiectiv cu finanţare prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – PNDL etapa I – 2015-2019, valoarea investiției 1.268.807,36 lei, lucrare finalizată în mai 2018
“Modernizare drum comunal DC7A şi drumuri vicinale (L=4,215 km) în localitatea Valea Poienei, oraş Dolhasca, judeţ Suceava”, valoarea investiției 3.735.107,97 lei, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – PNDL, lucrare finalizată în noiembrie 2017
”Modernizare prin betonare Str. Alexandru Arșinel” (510 m) – investiție finanțată din bugetul local, valoarea investiției 537.997 lei
”Extindere Strada Alexandru Arșinel (214 m)” – – investiție finanțată din bugetul local, valoare 219.398 lei
”Modernizare, extindere și dotare Grădiniță Sat Gulia”, finanțat prin PNDL, investiție finanțată prin PNDL – etapa II – 2017-2020, valoarea investiției 1.857.256.00 lei – în pregătire licitație pentru execuția lucrărilor
”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Oltea Doamna din oraș Dolhasca, jud. Suceava”, investiție finanțată prin PNDL – etapa I – 2015-2019, valoarea investiției 4.055.111 lei – în faza de licitație pentru execuția lucrărilor
”Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale cu cl. I-VIII din satul Gulia, oraș Dolhasca, jud. Suceava”, investiție finanțată prin PNDL – etapa I – 2015-2019, valoarea investiției 1.867.184 lei – – în faza de licitație pentru execuția lucrărilor
”Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale cu cl. I-VIII din satul Budeni, oraș Dolhasca, jud. Suceava”, investiție finanțată prin PNDL – etapa I – 2015-2019, valoarea investiției 2.400.249 lei – în faza de licitație pentru execuția lucrărilor
”Reabilitarea și modernizarea Școlii cu clasele I-IV din satul Siliștea Nouă, orașul Dolhasca, jud. Suceava” – investiție finanțată prin PNDL – etapa I – 2015-2019, valoarea investiției 827.373,0 – în faza de licitație pentru execuția lucrărilor
”Reabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existent, oraș Dolhasca, județul Suceava” – investiție finanțată prin PNDL etapa II – 2017-2020, valoarea investiției 10.965.448,34 lei – în pregătire licitație pentru proiectare și execuție
”Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând UAT Dolhasca” – investiție finanțată prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, valoarea investiției 150000 lei – în curs de înregistrare immobile
“Modernizare stradă înv. Eugen Holban în lungime de 1,060 km, din oraș Dolhasca, județul Suceava”, investiție finanțată prin bugetul local, în valoare de 1.280.186 lei
”Modernizarea terenurilor de sport ale școlilor din sat Probota și sat Budeni” – investiție finanțată din bugetul local, în valoare de 360.000 lei – lucrări în derulare;
”Achiziționarea unei centrale termice și înlocuirea conductelor pentru agent termic la Liceul Tehnologic Oltea Doamna – Dolhasca” – lucrări în derulare, în valoare de 458.400 lei;
”Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca (cuprinzând obiectivele: Centru de tineret la Probota, Centru social de zi pentru copii și teren de sport la Școala Gimnazială Gulia, Locuințe sociale P+2 la Dolhasca, Bazin de înot și teren de sport la Școala Primară Dolhasca, Amenajare parc în Dolhasca, precum și drumuri și străzi, respectiv Strada Școlii, Strada Ungureni, Strada Hapău, Strada Ceobănașu, Strada Simionescu, Drum comunal 251 și drum comunal 252 din sat Gulia)” – proiect transmis spre finanțare către ADR Nord-Est prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 13, în valoare de 590.000 lei;
”Extindere și reabilitare Cămin Cultural Budeni” – proiect depus spre finanțare la CNI, în curs de evaluare;
”Modernizare prin asfaltare Strada Poliției” – lucrări în curs, în valoare de 328.000 de lei