Strategia integrată pentru dezvoltare urbană a orașului Dolhasca 2021-2027

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Dolhasca pentru perioada 2021-2027 a intrat în etapa de consultare publică;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Dolhasca anunță publicul interesat asupra elaborării proiectului privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Dolhasca pentru perioada 2021-2027.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la Registratura Primăriei orașului Dolhasca, se pot transmite la adresa de email: proiecte.primariadolhasca@yahoo.com sau prin fax la numarul 0230/546101, până la data de 03.10.2021.

 

SIDU-DOLHASCA-2021-2027-Consultare-Publica