Administrație publică

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
  • Legea 247 din 2005 – Reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
  • Legea 188 din 08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici
  • Legea 193 din 06.11.2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
  • Legea 215 din 23.04.2001 a administraţiei publice locale