Stare civilă

CERERI

Cerere eliberare certificate
Cerere înregistrare naştere peste 30 de zile
Cerere rectificare act stare civilă
Cerere transcriere căsătorie împuternicit
Cerere transcriere căsătorie nume propriu
Cerere transcriere naştere împuternicit
Cerere transcriere naştere nume propriu
Cerere extrase multilingve

DECLARAŢII

Declaraţie naţionalitate naşteri
Declaraţie cerere redobândire
Declaraţie de recunoaştere copil
Declaraţie domiciliu copil
Declaraţie transcriere căsătorie
Declaraţie transcriere naştereINFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR