Urbanism

Legea nr. 50 din 1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 350 din 2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Legea nr. 10 (R) din 1995 privind calitatea în construcţii
Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor