Secretar

Secretar general al orașului – Maricica PAVĂL
Miercuri 09.30 – 14.00