Prezentare locală

Dolhasca este o localitate cu statut nou pe harta judeţului Suceava începând cu aprilie 2004, oraş proaspăt înfiinţat prin voinţa unanimă a locuitorilor care au participat la referedumul organizat cu această ocazie. Localitatea este amplasată în extremitatea sud-estică a judeţului Suceava, fiind punct de trecere şi comunicare între cele trei judeţe moldovene: Iaşi, Botoşani şi Suceava.

Cu o populaţie de peste 11.009 locuitori, 50 de agenţi economici, 14 instituţii de ânvăţământ cu un număr de 7 sate arondate, ocupând o suprafaţă de peste 11.035 ha, din care peste 5.600 ha teren agricol restul fiind ocupat de vegetaţie forestieră, localitatea se înscrie a II -a pe judeţ ca mărime după oraşele mai vechi. Aşezarea este străbătută de apele a două râuri importante: Râul Siret şi Râul Şomuzul Mare care se unesc în confluenţă pe teritoriul acesteia, conferind condiţii climaterice prielnice locuitorilor care au ca preocupare principală agricultura.

Amplasarea naturală într-un cadru geografic ce cuprinde aproape toate formele de relief face ca oraşul Dolheasca să beneficieze de renumele unei frumoase aşezări. În acelaşi timp localitatea este străbătută de trei drumuri judeţene ce fac legătura între cele trei judeţe şi anume DJ 208, DJ 208A şi DJ 208S cât şi o bogată reţea de drumuri comunale care facilitează accesul localnicilor spre celelalte localităţi vecine sau în interiorul acestora.

În perioada recentă după revoluţia din 1989, centrul civic al localităţii a luat o altă înfăţişare, datorită noilor edificii construite în această perioadă, printre care amintim sediul administraţiei publice locale – Primăria Oraşului Dolhasca, sediul unităţii CEC, reabilitarea străzilor şi modernizarea unei esplanade centrale completează un aspect citadin plăcut.

Din punct de vedere economic, localitatea se remarcă printr-un mare număr de agenţi economici: 50 societăţi comerciale, peste 135 persoane fizice, Ocolul Silvic Dolhasca, Staţia CFR, Casa de Cultură Alexandru Arşinel, Dinspensarul uman, Poşta, Spitalul, şi multe altele, demonstrează că în Dolhasca se produc mărfuri necesare consumului populaţiei, se desfac produse prin reţeaua de magazine ale cooperaţiei şi prin cea particulară, se produc cele necesare traiului de zi cu zi.