ANALIZA DE REGENERARE URBANA A UNEI ZONE DIN ORASUL DOLHASCA

 

ANALIZA DE REGENERARE URBANĂ A UNEI ZONE DIN ORAȘUL DOLHASCA, a intrat în etapa de consultare publică.

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Dolhasca anunță publicul interesat asupra elaborării proiectului privind ANALIZA DE REGENERARE URBANĂ A UNEI ZONE DIN ORAȘUL DOLHASCA.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare, referitoare la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura

Primăriei orașului Dolhasca sau se pot trimite la adresa de e-mail: primariadolhasca@yahoo.com sau prin fax la numărul: 0230/546.101, până la data de 29.12.2023.

 

Publicat la 19.12.2023

 

 

ANALIZA-DE-REGENERARE-URBANA-A-UNEI-ZONE-DIN-ORASUL-DOLHASCA