Politici de confidențialitate

Accesul la site-ul Primăriei Orașului Dolhasca este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate.

Confidențialitatea informațiilor

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care Primăria Orașului Dolhasca utilizează datele dumneavoastră personale și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție. Primăria Orașului Dolhasca este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
Primăria Orașului Dolhasca se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile instituției privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidentialitate de îndata și pe masura ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate.
În ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimțământ, vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesati urmatorul link: Regulamentul GDPR

Securitatea prelucrării și stocării datelor personale.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decat cel informativ. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului său și va efectua copii de siguranță a informațiilor încărcate pe site-ul sau. Copiile vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date. Operatorul va lua măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conținute de site.

Care sunt drepturile tale

– Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
– Dreptul de a te adresa justiției;
– Dreptul de acces;
– Dreptul la rectificare;
– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
– Dreptul la restricționarea prelucrării;
– Dreptul la portabilitatea datelor;
– Dreptul la opoziţie;

Cum îți exerciți drepturile

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail primariadolhasca@yahoo.com