SIDU ORAȘ DOLHASCA


STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI DOLHASCA 2021 – 2027, a intrat în etapa de consultare publică. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Dolhasca anunță publicul interesat asupra elaborării proiectului privind STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI DOLHASCA 2021 – 2027.Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare, referitoare la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura Primăriei orașului Dolhasca sau se pot trimite la adresa de e-mail: primariadolhasca@yahoo.com sau prin fax la numărul: 0230/546.101, până la data de 29.12.2023.


Publicat la 19.12.2023

SIDU-ORAS-DOLHASCA