2017

Proiect buget 2017
Anexa 33
Anexa 40
Anexa 19
Anexa 14b
Cheltuieli autofinanțate
Cheltuieli buget local
Venituri buget local
Venituri autofinanțate
Flux trezorerie cod 03
Flux trezorerie cod 04
Cont rezultat patrimoniu
Bilanț
Anexa 2 – Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile contu 31.12.2017
Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala- 31.12.2017
Anexa 22 – Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale
Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare
Anexa 29 – Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 31.12.2017
Anexa 30 – Plati restante din bugete locale (A)- 31.12.2017
Anexa 30 – Plati restante TOTAL- 31.12.2017
Anexa 33 – Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap- 31.12.2017
Anexa 34 – SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR- 31.12.2017
Anexa 35a – cod 26 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE- 31.12.2017
Anexa 35a – cod 27 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE- 31.12.2017
Anexa 35b – cod 28 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE- 31.12.2017
Anexa 35b – cod 29 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE- 31.12.2017
Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor- 31.12.2017
Bilant- 31.12.2017
Cont de Executie Cheltuieli-02- 31.12.2017
Cont de Executie Cheltuieli-08- 31.12.2017
Cont de Executie Cheltuieli-10- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-540205- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-550201- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-610205- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-660208- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-650250- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-670250- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-700206- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-700250- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-701004- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-740250- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-870204- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-51020103- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020301- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020302- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020401- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020402- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65080402- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020302- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020306- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020501- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020503- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68020502- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68021501- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68025050- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68021501- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-74020501- 31.12.2017
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-84020301- 31.12.2017
Cont de Executie Venituri-02- 31.12.2017
Cont de Executie Venituri-10- 31.12.2017
Contul de Rezultat Patrimonial – 01 Bugetul de stat- 31.12.2017
Contul de Rezultat Patrimonial – 02 Bugetul local- 31.12.2017
Contul de Rezultat Patrimonial – 08 Bugetul fondurilor externe nerambursabile- 31.12.2017
Contul de Rezultat Patrimonial – 10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 31.12.2017
Contul de Rezultat Patrimonial – TOTAL- 31.12.2017
Fluxuri de Trezorerie (cod 03) – Finante- 31.12.2017
Fluxuri de Trezorerie (cod 04)- 31.12.2017